Gunnar Fretheim er en billedkunstner som arbeider i ulike medier som tegning, grafikk, skulptur, 
maleri, scenografi og videokunst.
Gunnar er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim.
Han har hatt størstedelen av sitt virke innenfor teater som scenograf og videokunstner. 
Han har også deltatt på en rekke separat- og kollektiv-utstillinger, blant annet Høstutstillingen, 
Trøndelagsutstillingen, Romeriksutstillingen, Rett Vestm.fl.
Han er medlem av Norske Billedkunstnere og Trøndelag Bildende Kunstnere.
Gunnar arbeider i en figurativ tradisjon med vekt på et grafisk uttrykk. Utgangspunktet ligger i 
blyantstreken og penselstrøket som viktigste uttrykksmiddel.
Han er medlem av kunstner-felleskapet KunstVet på den gamle Veterinærhøyskolen på Adamstuen i Oslo.

Blog Sections

Bio

Gunnar Fretheim er en billedkunstner som arbeider i ulike medier som tegning, grafikk, skulptur, 

maleri, scenografi og videokunst.
Gunnar er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim.
Han har hatt størstedelen av sitt virke innenfor teater som scenograf og videokunstner. 
Han har også deltatt på en rekke separat- og kollektiv-utstillinger, blant annet Høstutstillingen, 
Trøndelagsutstillingen, Romeriksutstillingen, Rett Vestm.fl.
Han er medlem av Norske Billedkunstnere og Trøndelag Bildende Kunstnere.
Gunnar arbeider i en figurativ tradisjon med vekt på et grafisk uttrykk. Utgangspunktet ligger i 
blyantstreken og penselstrøket som viktigste uttrykksmiddel.
Han er medlem av kunstner-felleskapet KunstVet på den gamle Veterinærhøyskolen på Adamstuen i Oslo.

Blog Sections